Στόχος μας είναι το τελικό προϊόν να σας αφήσει ικανοποιημένους. Σε περίπτωση δε, που για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμείτε αλλαγή/επιστροφή τότε θα πρέπει να τηρούνται τα πιο κάτω.

Κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται για αλλαγή στην αρχική τους κατάσταση πλήρη και ακέραια και με την αρχική τους συσκευασία μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες. Δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί ή υποστεί αλλαγές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση κατά την οποία, το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με δική του χρέωση.

Αποστολή των προϊόντων

Τα έξοδα αποστολής των προϊόντων που επιστρέφονται ή αλλάζονται επιβαρύνουν τον Πελάτη.

Ακυρώσεις

ΔΕΝ ακυρώνονται προϊόντα που γίνονται κατά παραγγελία και έχει ξεκινήσει η κατασκευή τους.